Görsel Yok

Malum ve Meçhul Fiiller

24 Mart 2019 arapcagramer 0

Faili belli olup olmaması yönünden fiiller iki kısma ayrılır. Bunlar; Malum fiiller Meçhul fiiller Faili belli olan fiillere malum fiil denir. Faili belli olmayan fiillere […]

Görsel Yok

Müteaddî Fiiller

24 Mart 2019 arapcagramer 0

Mef’ ulü bih almayan/ihtiyacı olmayan fiillere lazım (geçişsiz) fiil denir. Bir veya daha fazla mef’ulü bih alan fiillere ise müteaddî (geçişli) fiil denir. Örnekler; Manaları […]

Görsel Yok

Mecazi Müennes Kelimeler

24 Mart 2019 arapcagramer 0

Yaradılışları itibariyle fıtratlarında müenneslik yani dişilik bulunmayan kelimeler, üzerlerinde müenneslik alameti taşısalar da taşımasalar da mecazi müennes kategorisinde değerlendirilirler. Bunlardan üzerinde müenneslik alameti taşıyanlara mecazi […]