Damme
 Damme: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. u, ü sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin ilk harekesi dammedir.

وُضِعَكُتِبَذُكِرَفُتِحَ
Vudia’kutibezukirafutiha