Esre
 Esre: Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır. ı, i sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin orta harekesi kesradır.

خَشِيَعَمِلَرَضِيَغَضِبَ
haşiyeA’mileradiyegadibe