Nahiv

İsm-i Mevsuller

İsm-i mevsuller kendisinden sonra gelen cümle ile anlam kazanan kelimelerdir. Kendilerinden sonra gelen bu cümleye sıla cümlesi denir. Sıla cümlesini içerisinde ism-i mevsule dönen ve aid adı verilen bir zamir bulunması gerekir.

İsm-i mevsuller özel ve ortak olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  • Özel ism-i mevsuller;

Müfred müzekker için الّذي

Müfred müennes için الّتي

Merfu durumdaki müsenna müzekker için اللّذني

Mansub ve mecrur durumdaki müsenna müzekker için اللّذَيْن

Merfu durumdaki müsenna müennes için اللّتان

Mansub ve mecrur durumdaki mesenna müennes için اللّتَيْن

Müzekker çoğullar için الّذِين

Müennes çoğullar için اللَّاتِي, اللّواتِي, اللَّائي

  • Ortak ism-i mevsullerden bazıları;

Sadece akıllılar için مَنْ

Sadece akılsızlar için مَا

Not: İsm-i mevsuller Türkçe’ye –en, -diği, -ki şeklinde tercüme edilirler.

Örnekler;

أُحِب الرّجلَ الّذي علّمنِي ربِّي

Bana rabbimi öğreten adamı severim.

خضير الناس من ينفع الناسَ

İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.

نشرت المجلّةُ ما كتبتُ لها من القصص

Hikayeler yazdığım dergi yayınlandı.