Sarf

Mutel Fiiller

Mutel Fiiller

Arapçada içerisinde illet harfi bulunan fiillere illetli fiil anlamında mutel fiil denir.

Aslî harflerinden biri veya ikisi illet harfi olan fiildir.

Mu’tel fiiller dörde ayrılır:

1) Misal Fiil (الفعل الميثال)

 

Aslî harflerinden ilki ilki “vav” (و) veya “ya” (ي) olan fiildir.

  • Vav’lı olanlara “el-misâlu’l-vâvî” (المثال الواوي)

وهب         وقف         ورِثَ

  • Yâ’lı olanlara “el-misâlu’l-yâî” (المثال اليائي) denir.

يبِسَ         يقِظ         يَتُمَ

2) Ecvef Fiil (الفعل الأجوف)

 

Ortadaki harfi illet harflerinden biri olan fiildir.

موت – مات                       طير – طار

3) Nâkıs Fiil (الفعل الناقص)

 

Sonu illet harflerinden biri olan fiildir.

تلو – تلى                         مشي – مشى

4) Lefif Fiil (الفعل اللفيف)

 

İki harfi illetli olan fiildir. İkiye ayrılır:

  • Lefîf-i makrûn (اللفيف المقرون) bitişik lefif:

شوى         روى         حيي

  • Lefîf-i metruk (اللفيف المفروق) ayrı lefif:

وَقِي         وَلي         وَفى