Zamanlarına Göre Fiiller
Arapçada fiiller zamanlarına göre mazi, muzari ve emir olarak üç kısımda incelenir.

  1. MAZİ FİİL

Mazi fiil geçmiş zamanda gerçekleşmiş olayları anlatmak için kullanılan fiildir. Bu fiiller ile anlatılan eylemler, bitmiş devam etmeyen eylemlerdir.

Mazi fiillerin çekimleri 1., 2. ve 3. Şahıslara ve bu şahısların tekil, ikil ve çoğullarına göre yapılır. Bu çekimlerde müzekker ve müennes yani tekillik ve erillik ayrımı da söz konusudur. Müennes ve müzekker ayrımı sadece 2. ve 3. şahıslarda yapılır. 1. şahıslarda bu ayrım söz konusu değildir.

Mazi fiilin çekimi aşağıdaki gibidir.

 الجمعالثنّىالمفرد 
       3.    Eril kişiكَتَبُواكَتَبَاكَتَبَغائب
       3.    Eril kişiكَتَبْنكَتَبَتَاكَتَبَتْغائبة
       2.    Eril kişiكَتَبْتُمْكَتَبْتُمَاكَتَبْتَمخاطب
       2.    Dişil kişiكَتَبتُنَّكَتَبْتُمَاكَتَبْتِمخاطبة
       1.    Şahıslarكَتَبْنَاكَتَبْنَاكَتَبْتُمتكلم
 ÇoğulİkilTekil 

Yukarıda mazi fiilin çekimini verdiğimiz tablonun daha anlaşılır olması için tercümesini veriyoruz.

 الجمعالثنّىالمفرد 
    3.    Eril kişiOnlar yazdıO ikisi yazdıO yazdıغائب
    3.    Eril kişiO kızlar yazdıO iki kız yazdıO kız yazdıغائبة
    2.    Eril kişiSiz yazdınızSiz ikiniz yazdınızSen yazdınمخاطب
    2.    Dişil kişiSiz kızlar yazdınızSiz ikiniz yazdınız (kız)Sen yazdın (kız)مخاطبة
    1     ŞahıslarBiz yazdıkBiz yazdıkBen yazdımمتكلم
 ÇoğulİkilTekil 

Örnekler;

وَقَفَ الرَّجُلُ               Adam durdu.

جَائَتِ البِنْتُ                Kız geldi.

جَرَى الأَرنَبُ           Tavşan koştu.

  1. MUZARİ FİİL / الفِعْلُ المُضَارِعُ

Muzari fiil, bir eylemin şimdiki zaman, geniş zaman yada gelecek zaman içerisinde gerçekleştiğini/gerçekleşeceğini ifade eden fiildir. Bu fiilin, أ, ت, ي, ن  harflerinden biriyle başlaması gerekir.

Muzari fiilin çekimi de mazi fiil ile aynı şekilde yapılır. Ancak başında yukarıda bahsi geçen muzari harflerinden birisi bulunur.

Muzari fiilin çekimi aşağıdaki gibidir.

 الجمعالثنّىالمفرد 
       3.    Eril kişiيَكْتُبُونيَكْتُبَانيَكْتُبُغائب
       3.    Eril kişiتَكْتُبْنَتَكْتُبَانتَكْتُبُغائبة
       3.    Eril kişiتَكْتُبُونتَكْتُبَانتَكْتُبُمخاطب
       2.    Dişil kişiتَكْتُبْنَتَكْتُبَانتَكْتُبينَمخاطبة
       1.    Şahıslarنَكْتُبُنَكْتُبُأَكْتُبُمتكلم
 ÇoğulİkilTekil 

Yukarıda çekimini verdiğimiz muzari fiilin daha anlaşılır olması için tercümesini veriyoruz.

 الجمعالثنّىالمفرد 
  3.    Eril kişiOnlar yazıyorlarO ikisi yazıyorO yazıyorغائب
  3.    Eril kişiO kızlar yazıyorlarO iki kız yazıyorO kız yazıyorغائبة
  2.    Eril kişiSiz yazıyorsunuzSiz ikiniz yazıyorsunuzSen yazıyorsunمخاطب
  2.    Dişil kişiSiz kızlar yazıyorsunuzSiz ikiniz yazıyorsunuz (kız)Sen yazıyorsun (kız)مخاطبة
  1     ŞahıslarBiz yazıyoruzBiz yazıyoruzBen yazıyorumمتكلم
 ÇoğulİkilTekil 

Örnekler;

أَغْسِل وَجْهِي                          Yüzümü yıkıyorum.

نَلْعَبُ بِالكُرَةِ                           Top oynuyoruz.

تَقْرَأُ فَاطِمَةُ الجَرِيدَة                  Fatma gazete okuyor.

  1. EMİR FİİL

Emir fiil, birinci şahsın ikinci şahıstan isteğini belirtmek için kullanılan fiildir. Emir fiil  muzari fiilin 2. şahıs kiplerinden yapılır. Yapılış şekli şöyledir.

  1. Muzarilik harfi atılır. يَذْهَب muzari fiildir ve ي harfi muzarilik harfidir. Bu harfi atınca ذْهَبَ
  2. Kelimenin ilk harfi harekesiz (cezimli/sakin) ise başına bir hemze (ا) getirilir. ذْهَبُ   iken اذْهَبُ
  3. Muzari fiilin orta harfinin harekesi zamme ise hemze zamme ile, fetha veya kesra ise kesra ile harekelenir. اِذْهَبُ
  4. Son olarak da fiilin sonu cezimlenir. اِذْهَبْ

Müzekker çoğul, müzekker ve müennes müsennalar ve muhataba kiplerinin sonundaki nunlar hazfedilerek meczum yapılırlar.

Emir fiillerin çekimleri sadece ikinci şahıs kiplerinden tekil, ikil, çoğul olarak ve bir de eril-dişil ayrımı gözetilerek yapılır. Dolayısıyla emirin altı kipi bulunmaktadır.

Emir fiilin çekimi aşağıdaki gibidir:

 الجمعالمثنّىالمفرد 
2.  Eril kişiاُكتُبُوااُكْتُبَااُكْتُبْمخاطب
2.  Dişil kişiاُكْتثبْنَااُكْتُبَااُكْتُبِيمخاطبة
 ÇoğulİkilTekil 

Yukarıda çekimini verdiğimiz emir fiilin daha anlaşılır olması için çekimini veriyoruz.

 الجمعالمثنّىالمفرد 
2.  Eril kişiSiz yazınSiz ikiniz yazınYazمخاطب
2.  Dişil kişiSiz yazınSiz ikiniz yazınYazمخاطبة
 ÇoğulİkilTekil 

Örnekler;

اِقْرَأْ كِتَابَك!                   Kitabını oku.

اُنْظُر إلَى الْجَبَلِ              Dağa bak.

طَهِّرْ ثِيَابَكَ                   Elbiseni temiz tut.