Blog

İlletli Harfler

Arapçada İlletli Harfler

Arapçada illetli harfler şunlardır:

ا، و ،ي

Bu harflere arapçada illetli harfler denmesinin nedeni, fiil çekimlerinde veya isimlerde meydana gelen harf değişimlerinde bu harflerin diğer harflerden farklı hareket etmesidir.

Örneğin, كتب fiili içerisinde illetli harf bulunmayan mazi (geçmiş) zamanlı bir sahih fiildir. Bu fiil muzariye (geniş zaman) dönüştüğünde başına muzara harfi alarak normal harf sıralamasında varlığını sürdürür. Yani يكتب şeklini alır. Fakat aynı durum içerisinde illetli harf barındıran mu’tel fiiller için geçerli değildir. وعد fiili muzariye dönüştüğünde, başındaki illet harfi olan vav, normal temayüllerin dışında hareket eder ve kaybolur. Bu yüzden fiilin muzarisi يوعد olması gerekirken يعد olur.