Blog

Mücerred Fiiller

Bütün harfleri, fiilin orijinal kök harfi olan, yani ilave harf almamış fiillere “yalın fiil” anlamında mücerred fiil denir. Bir mücerred fiil üç harften oluşabildiği gibi dört harften de oluşabilir. Üç harften oluşan mücerred fiil için “Sülâsi mücerred fiil” kavramı; dört harften oluşan mücerred fiil için “Rübâi mücerred fiil” kavramı kullanılır.

Arapçada kullanılan fiillerin büyük çoğunluğu 3 harfli fiillerdir yani sülasi mücerred fiillerdir. Bu sülasi (üç harfli) fiillerin orta harfleri mazi (geçmiş) zamanda ve muzari (geniş) zamanda aldıkları sese göre (ötreli, fethalı, kesralı) 6 ayrı formatta incelenir. Bu altı şekle “Altı bab” denir. Bu bablar ve örnek fiilleri şu şekildedir:

  1. Bab: Orta harfi mazide üstün; muzari ötre olanlar: يَكْتُبُ كَتَبَ
  2. Bab: Orta harfi mazide üstün; muzari kesra olanlar: يَجْلِسُ جَلَسَ
  3. Bab: Orta harfi mazide üstün; muzaride üstün olanlar: يَذْهَبُ ذَهَبَ
  4. Bab: Orta harfi mazide kesra; muzari üstün olanlar: يَعْلَمُ عَلِمَ
  5. Bab: Orta harfi mazide ötre; muzari ötre olanlar: يَحْسُنُ حَسُنَ
  6. Bab: Orta harfi mazide kesra; muzari kesra olanlar: يَحْسِبُ حَسِبَ