Nahiv

Şemsî ve Kamerî Harfler

Arap harfleri Şemsî ve Kamerî harfler olarak ikiye ayrılır. Harflerin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Bu ayrım başına ( ال ) takısı gelen kelimelerin okunmasında ortaya çıkar. Şemsi harf ile başlayan kelimelerin başına   ( ال ) takısı geldiğinde bu takının lam harfi ( ل ) okunmaz. Kelimenin ilk harfi ise şeddeli olarak okunur.

Örnek; اَلشَّمْسُ ، اَلنَّاسُ ، اَلرَّحِيمُ ، اَلتَّوَّابُ ، اَلرِّزْقُ

Kameri harfler ile başlayan kelimelerde ise lam ( ل ) okunur ve kelimenin kendisinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

İlgili Makaleler

Örnek; اَلْحَمْدُ ، اَلْكَافِرُونَ ، اَلْوَسْوَاسُ ، اَلْعَصْرُ

Kameri harfler şunlardır:

ا ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، فَ ، قَ ، كَ ، م ، وَ ، ه ، ى

Bu harfleri kolay ezberlemek için, bu harflerden şu iki cümle oluşturulmuştur:

اَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ

Şemsi harfler şu harflerdir:

تَ ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن