Blog

Zamirler Arapça

Zamirler ismin yerini tutan kelimelerdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar Türkçedeki kişi zamirleridir. Arapça’da zamir denilince sadece Türkçe’deki kişi zamirleri anlaşılır.

Arapça’da bu zamirler Türkçe’den farklı olarak 12 tanedir ve kişilerin erkek ve dişilik durumlarına göre farklılık gösterir. Ayrıca Türkçe’de tekil ve çoğul varken Arapça’da tekil, ikil ve çoğul vardır. Sayının artmasının sebebi de işte budur.

Arapça’da zamirler muttasıl (bitişik) ve munfasıl (ayrık) olmak üzere ikiye ayrılır.

Munfasıl Zamirler:

Munfasıl zamirler, başka bir kelimeye bitişmeden, tek başına söylenebilen zamirlerdir.

 

Muttasıl Zamirler: Muttasıl zamir, başka bir kelimeye bitişmeden, tek başına söylenemeyen, her zaman bir kelimeye eklenerek kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler isme bitiştiklerinde genellikle aitlik bildirirler. Fiile bitiştiklerinde ise mef’ul olurlar.

 

Müstetir Zamir: Müstetir zamir, yazıda ve okunuşta yer almayan ancak sözün gelişinden anlaşılan zamirdir.

Örnek:

يَذهب gidiyor. Bu fiilde görüldüğü gibi bitişik yada ayrık herhangi bir zamir yok. Ancak kim gidiyor diye sorulduğunda o gidiyor cevabını veririz. Yani هو zamiri kelimenin kendi içinde yer almaktadır. İşte bu zamire müstetir zamir diyoruz.

أكتب       yazıyorum. Kim yazıyor. Ben yani أنا

يَدرسون  ders çalışıyorlar. Kim ders çalışıyor. Onlar yani هم

تنظين bakıyorsun (müennes). Kim bakıyor. Sen yani أنتِ

Not: yukarıdaki tablolarda yer alan zamirlerin anlamlarını aşağıdaki tabloya göre verebilirsiniz.

Onlar O ikisi O
Onlar (bayan) O ikisi (bayan) O (bayan)
Siz Siz ikiniz Sen
Siz (bayan) Siz ikiniz (bayan) Sen (bayan)
Biz Biz ikimiz Ben