Nahiv

Marife

Belirli olan bir nesneyi işaret eden isimlere “belirli isimler” veya diğer adıyla “marife” denir.

Belirli isim grupları şunlardır:

1. Özel isimler – Alem isimler

Örnek: Osman – عثمان ; İstanbul – اسطنبول ;

İlgili Makaleler

This is custom heading element

Örnek: (belirli, bilinen) bahçe – الحديقة ; (belirli,bilinen) ev – البيت

İrabını hareke ile alan ve başına el takısı gelmiş olan isimlerin son harflerinin harekesi tenvinli olmaz.
Örnek: bir ev – بيتٌ ; (belirli) ev – البيتٌ

3. Zamirler (bitişik ve ayrı zamirler)

Örnek: O – هو ; Sen – أنت ; Senin / sana – …ــك

4. İşaret isimleri (İsm-i işaretler)

Örnek: Bu – هذا ; O – تلك ; Orada / şurada – هناك

5. Bağlantı isimleri (İsm-i mevsuller)

Örnek: …ki o – الذي ; ki o şey – ما ; ki o kimse – من

6. Belirli isimle isim tamlaması yapan isimler (Marife isme muzaf olan isimler)

Örnek: Evin kapısı – باب البيت ; Senin okulun – مدرستك