Nahiv

Temyiz Arapça

Sayıların temyizi için bazı kurallar vardır. Şimdi bu kuralları maddeler halinde görelim.

  1. 1 ve 2 rakamları niteledikleri kelimeden sonra gelir ve onun sıfatı olurlar. Dolayısıyla sıfat mevsuf uyumu bunlarda da görülür.

هدف واحد

طائفتان اثنتان

İlgili Makaleler
  1. 3-10 arasındaki sayıların temyizi;

Cemi ve mecrur olur

Adet ile ma’dud müzekkerlik ve müenneslik açısından zıt olurlar. Yani sayılan müzekker ise sayı müennes, sayılan müennnes ise sayı müzekker olur. Bu durumda sayılanın müfredi yani tekili müzekker ise çoğulu da müzekker, müennes ise çoğulu da müzekker kabul edilir.

ثلاثة مذاهب

عشر طوائف

  1. 11-99 arası sayıların temyizi müfred, mansub ve nekre olarak gelir. 11-19 arası sayılar fetha üzere mebnidir. Sadece 12 sayısının birler basamağı murab kabul edilmiştir.

إحدى عشرة طالبة

أحد عشرَ طالبًا

اثنتا عشرة شابةً

اثنا عشر طبيبًا

  1. 13-19 arasındaki sayıların temyizi ile birler basamağındaki rakam zıt cinste olur.

تسع عشرة شابةً

ثلاثةَ عشر شابًا

  1. 20-30…90 gibi 10’un katları olan sayıların temyizleri müzekker veya müennes olabilir. Bunların irabı cemi müzekker salimdeki gibi ref halinde و ile nasb ve cer halinde ي alırlar.

عشرون خروفًا

ستّون بقرة

  1. 21-22, 31-32, 51-52…91-92 gibi sayılarda temyiz ile birler basamağı müzekkerlik müenneslik bakımından uyum içinde olur.

واحدة وتسعين دجاجة

واحدًا وثلاثين ديكًا

اثنتين وخمسين عنزة

اثنينوأربعين جديًا

  1. 23-39, 53-39, 93-99 gibi sayıların temyizi ile birler basamağı zıt cinste olur.

تسعًا وتسعين حمامةً

ثلاثةَ وعشرينَ أرنبًا

  1. 100-1000 ve katlarının temyizi ise müftet ve mecrur olur. Temyizlerinin müzekker veya müennes olmasının bir önemi yoktur.

ألفُ سيّدةٍ

مائةُ فتاةٍ

مائةُ طيّارٍ

ثلاثُمائةِ شابٍّ