Nahiv

Hakiki müzekker kelimeler

Hakiki Müzekker Kelimeler

Yaradılışları itibariyle fıtratlarında müzekkerlik yani erillik bulunan ve müenneslik alamati taşımayan kelimeler hakiki müzekker kategorisinde değerlendirilirler.

Örnek:

Ahmet أحمدُ

Baba أبٌ

Kardeş أخٌ

Muhammed محمّدُ

Arapçada cinsiyet kavramı (müennes – müzekker) ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın >