Blog

İsim Fiiller

Lazım mebniler sınıfından Arapçada bazı isimler mazi fiil veya muzari fiil ya da emir fiil olarak kullanılırlar fakat aslında fiil olmadıkları için çekimleri yapılmaz. Bu nedenle lazım mebni kategorisinde değerlendirilirler. İsim fiillerin yapıları ve örnekler isim fiiller başlığı altında ayrıca incelenecektir. Burada bir kaç isim fiil örneği vermekle yetiniyoruz:

مَهْ – yapma!

وَيْ – vay canına, şaşarım!

سُرْعانَ – ne çabuk!

أُفٍّ – bıktım!

آمِينْ – kabul et! öyle olsun!

Diğer lazım mebniler:

  1. Bazı zarflar
  2. Mazi Fiiller
  3. Emr-i Hazır
  4. Şart Edatları
  5. Soru İsimleri
  6. İsim Fiiller
  7. Savtlar (Sesleri taklit eden yapılar)
  8. Bazı Kinayeler

Detaylı olarak lazım mebnileri incelemek için tıklayın >