Blog

Marife ve Nekra

Arapçada isimler belirli veya belirsiz olma durumlarına göre marife ve nekra olarak iki ana kola ayrılırlar. Marife, belirli; nekra ise belirsiz demektir. Şimdi ayrı ayrı marife ve nekra isimleri tanıyalım:

Marife (Belirli) İsimler

 

Belirli olan bir nesneyi işaret eden isimlerdir. Marife isim grupları şunlardır:

 1. Özel isimler – Alem isimler
  Örnek: Osman – عثمان ; İstanbul – اسطنبول ;
 2. Başına harf-i tarif (ال – el takısı) alan isimler
  Örnek: (belirli, bilinen) bahçe – الحديقة ; (belirli,bilinen) ev – البيت

İrabını hareke ile alan ve başına el takısı gelmiş olan isimlerin son harflerinin harekesi tenvinli olmaz.
Örnek: bir ev – بيتٌ ; (belirli) ev – البيتٌ

 1. Zamirler (bitişik ve ayrı zamirler)
  Örnek: O – هو ; Sen – أنت ; Senin / sana – …ــك
 2. İsm-i işaretler (işaret isimleri)
  Örnek: Bu – هذا ; O – تلك ; Orada / şurada – هناك
 3. İsm-i mevsuller (bağlantı isimleri)
  Örnek: …ki o – الذي ; ki o şey – ما ; ki o kimse – من
 4. Marife isme muzaf olan isimler (belirli isimle isim tamlaması yapan isimler)
  Örnek: Evin kapısı – باب البيت ; Senin okulun – مدرستك

Nekra (Belirsiz) İsimler

 

Belirsiz bir nesneyi işaret eden, başına harf-i tarif (el takısı / belirlilik takısı) almamış veya diğer marife isim kategorilerinden hiçbirine girmeyen isimlerdir.

Örnek: (belirsiz bir) adam – رجلٌ ; (belirsiz bir) ev – بيتٌ

Marife ve Nekra Kullanımları

 

Türkçede belirsizlik ifadesi anlatan bir takı yoktur. Ancak kelimenin belirsiz olduğunu ifade etmek için bazen “bir…” kelimesini kullanırız.

Örnek cümleler:
(Nekra) Adamın biri (bir adam) geldi – أتى رجلٌ
(Marife) Adam geldi – أتى الرجلُ

(Nekra) Bir arabaya bindim. – ركبت سيارةً
(Marife) Arabaya bindim. – ركبت السيارةَ

(Nekra) Onu bir ağacın yanında gördüm. – رأيته جنب شجرةٍ
(Marife) Onu ağacın yanında gördüm. – رأيته جنب الشجرةِ