Nahiv

Mecazi Müzekker Kelimeler

Yaradılışları itibariyle fıtratlarında müzekkerlik yani erillik bulunmayan ve müenneslik alameti taşımayan kelimeler mecazi müzekker kategorisinde değerlendirilirler.

Örnek:

Ev البيتُ

Ay القمرُ

Dil اللسانُ

Arapçada cinsiyet kavramı (müennes – müzekker) ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın >