Blog

Mef’ulü Bih

Mef’ulü bih, failin fiilinden olumlu veya olumsuz etkilenen mansub kelimedir. Müteaddi fiiller mef’ul alırlar, lazım fiiller ise mef’ul almazlar. Mef’ül bihin açık bir isim olması gerekmez. Buna göre;

  1. Mef’ul-ü bih muttasıl zamir olabilir.

سَأَزُرُك                     Seni ziyaret edeceğim.

  1. Mef’ul-ü bih munfasıl zamir olabilir.

إيَّاكَ نَعْبُدُ                  Ancak sana ibadet ederiz.

  1. Başında أَنْ bulunan muzari (müevvel mastar) olabilir.

أُحِبُّ أَنْ أَلْعَبَ             Oyun oynamayı severim.

  1. Başında أَنَّ bulunan isim cümlesi olabilir.

سَمِعْتُ أَنَّكَ غَنِيٌّ         Zengin olduğunu işittim.

  1. قَالَ ve benzeri fiillerden sonra gelen başında إِنَّ bulunan veya bulunmayan her türlü cümle olabilir.

قَالَ إنِّي مُدَرّس           Ben hocayım, dedi.

قَالَ أُدَرّسُ فِي الْكُلِّية    Fakültede ders veriyorum, dedi.

  1. Aslı mübteda haber olan iki mef’üllü fiilin ikinci, üç mef’ullü fiillerin üçüncü mefulü olabilir.

جَعَلْتُهُ يَمْشِي               Onu yürüttüm.