Nahiv

Savtlar

Savtlar (Sesleri taklit eden yapılar)

Lazım mebniler kategorisindeki savtlar bazı sesleri taklid etmek, seslenmek, kovmak veya çağırmak için kullanılan ses taklidi kelimelerdir. Bazı gramercilere göre nida harfleri ve taaccüb (şaşkınlık) ifadeleri de savtlar bahsinin içerisinde incelenir. Savtlar başlığında bu konu detaylarıyla işlenecektir. Burada bir kaç savt örneği vermekle yetiniyoruz:

غِشْ – (kediye) pist!

İlgili Makaleler

هَجْ – (köpeğe) hoşt!

إخْ – deveyi çökertmek için söylenir.

Diğer lazım mebniler:

  1. Bazı zarflar
  2. Mazi Fiiller
  3. Emr-i Hazır
  4. Şart Edatları
  5. Soru İsimleri
  6. İsim Fiiller
  7. Savtlar (Sesleri taklit eden yapılar)
  8. Bazı Kinayeler

Detaylı olarak lazım mebnileri incelemek için tıklayın >