Ana sayfa Blog Sayfa 2

Esre

0

 Esre: Harflerin altına, sağdan sola eğik olarak yazılır. ı, i sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin orta harekesi kesradır.

خَشِيَ عَمِلَ رَضِيَ غَضِبَ
haşiye A’mile radiye gadibe

 

Damme

0

 Damme: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. u, ü sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin ilk harekesi dammedir.

وُضِعَ كُتِبَ ذُكِرَ فُتِحَ
Vudia’ kutibe zukira futiha

 

Şemsi Harfler

0
 • Şemsi harfler (الحروف الشمسية)

Şemsi harfle başlayan ismin başına harf-i tarif ( ال ) gelince harf-i tarifin “lam”ı okunmaz. Elif şemsi harfe şedde ile bağlanır. Harf-i tarifli şemsi harfle başlayan ismin önünde kelime bulunursa, hem “elif” hem de “lam” okunmaz. Bir önceki kelimenin son harfi şemsi harfe şedde ile bağlanır.

Şemsi harfler şunlardır:

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

الشمس         الدار       الزيتون        الثور

و الضوء     باب الطائرة       النوم العميق

 

Hemzei Vasl

0

Hemze-i vasl:     (همزة الوصل)

Elifu-l vasl da denilir. Kelime başında bulunur ve bu kelime yalnız geldiği zaman okunur, başka kelimeden sonra geldiğinde ise okunmadan atlanır.

Hemze-i vasl şu kelimelerde bulunur:

 • harf-i tarif ( ال )’in elifi:

المدرس  –   الطبيب

 • Sülasi fiillerin emr-i hazırlarının başındaki elifler:

اكتب  –  اجلس  –  اقرأ

 • Mezid fiillerin elif ile başlıyanlarının “if’al” (إفعال) babı hariç mazi, emr-i hazır ve masdarlarının başlarındaki elifler:

انتقل   اقتربوا   اجتماع

 • Bazı belirli kelimelerin başlarındaki elifler:

اسم –  ابن – ابنة – امرؤ – امرأة – اثنان – اثنتان – است – ايمن، ايمُ

 

Hemzenin Yazılışı

0

HEMZENİN YAZILIŞI:   (كتابة الهمزة)

1) Kelime Başında:

 

a) Hemzenin harekesi fetha veya zamme ise elif üzerine yazılır:
أرنب – أم – أمر

b)Kelime başında hemzenin harekesi kesra ise, hemze, elif harfinin altına konur:
إمرأة – إنسان – إكرام

2)Kelime Ortasında:

 

a)Hemzeden önceki harf fethalı, hemze de sakin veya fethalı ise, hemze elif üzerine yazılır:
سأل – قرأت – ثأر

b)Hemze fethalı, bir önceki harf zammeli veya kesralı olursa önceki harfin harekesine uygun destek üzerine yazılır:
مؤنث – جئت – بؤس

c)Hemze, elif ile zamir arasında bulunursa (mütekellim “yâ”sı hariç “ي”) kesralı ve zammeli olduğunda kendi harekesine uygun destek üzerine, fethalı olduğunda ise desteksiz hemze (ء) şeklinde yazılır.
أعداؤه – أعداءه – أعدائه

3)Kelime Sonunda:

 

a)Hemzenin kendinden önceki harf sakinse desteksiz yazılır:
جاء – جزء – مقروء – مجىء

b)Hemzenin kendisinden önceki harf harekeli ise, kendisinden önceki harfin harekesine uygun destek üzerine yazılır:
دنؤ – قرأ – هنىء

Dikkat

 

Hemze ortada geldiği zaman, yazılışı hakkında şu kaidenin bilinmesinde fayda vardır: hemzenin harekesi ile kendisinden önceki harfin harekesi karşılaştırılır. Hangisi daha kuvvetli ise, hemze, o harekeye uygun destek üzerine yazılır. Harekenin en kuvvetlisi “kesra”, sonra “zamme” ve “fetha”dır. En zayıfı ise “sukun” sayılır.

HEMZE-İ VASL VE KAT’ (همزة الوصل و القطع)

Hemze-i vasl: (همزة الوصل)

 

Elifu-l vasl da denilir. Kelime başında bulunur ve bu kelime yalnız geldiği zaman okunur, başka kelimeden sonra geldiğinde ise okunmadan atlanır.

Hemze-i vasl şu kelimelerde bulunur:

 • harf-i tarif ( ال )’in elifi:

المدرس  –   الطبيب

 • Sülasi fiillerin emr-i hazırlarının başındaki elifler:

اكتب  –  اجلس  –  اقرأ

 • Mezid fiillerin elif ile başlıyanlarının “if’al” (إفعال) babı hariç mazi, emr-i hazır ve masdarlarının başlarındaki elifler:

انتقل   اقتربوا   اجتماع

 • Bazı belirli kelimelerin başlarındaki elifler:

اسم –  ابن – ابنة – امرؤ – امرأة – اثنان – اثنتان – است – ايمن، ايمُ

Hemze-i kat’: (همزة القطع)

 

Kelime başında bulunur. Öncesinde bir kelime gelse dahi bu hemze okkunnmadan geçilmez. Mutlaka telaffuz edilir.

أجمل  –  أحسن

 

Kat Hemzesi

0

Kat’ Hemzesi   (همزة القطع)

 

Kat’ hemzesi kelime başında bulunur. Öncesinde bir kelime gelse dahi bu hemze okunmadan geçilmez. Mutlaka telaffuz edilir.

Örnek:

أجمل  –  أحسن

 

Vasıl Hemzesi

0

Vasıl Hemzesi  (همزة الوصل)

Elifu-l vasl da denilir. Kelime başında bulunur ve bu kelime yalnız geldiği zaman okunur, başka kelimeden sonra geldiğinde ise okunmadan atlanır.

Vasıl hemzesi şu kelimelerde bulunur:

 • harf-i tarif ( ال )’in elifi:

المدرس  –   الطبيب

 • Sülasi fiillerin emr-i hazırlarının başındaki elifler:

اكتب  –  اجلس  –  اقرأ

 • Mezid fiillerin elif ile başlıyanlarının “if’al” (إفعال) babı hariç mazi, emr-i hazır ve masdarlarının başlarındaki elifler:

انتقل   اقتربوا   اجتماع

 • Bazı belirli kelimelerin başlarındaki elifler:

اسم –  ابن – ابنة – امرؤ – امرأة – اثنان – اثنتان – است – ايمن، ايمُ

 

İlletli Harfler

0

Arapçada İlletli Harfler

Arapçada illetli harfler şunlardır:

ا، و ،ي

Bu harflere arapçada illetli harfler denmesinin nedeni, fiil çekimlerinde veya isimlerde meydana gelen harf değişimlerinde bu harflerin diğer harflerden farklı hareket etmesidir.

Örneğin, كتب fiili içerisinde illetli harf bulunmayan mazi (geçmiş) zamanlı bir sahih fiildir. Bu fiil muzariye (geniş zaman) dönüştüğünde başına muzara harfi alarak normal harf sıralamasında varlığını sürdürür. Yani يكتب şeklini alır. Fakat aynı durum içerisinde illetli harf barındıran mu’tel fiiller için geçerli değildir. وعد fiili muzariye dönüştüğünde, başındaki illet harfi olan vav, normal temayüllerin dışında hareket eder ve kaybolur. Bu yüzden fiilin muzarisi يوعد olması gerekirken يعد olur.

 

İsim Cümlesi

0

Arapçada İsim Cümlesi – Müpteda Haber

Arapçada iki temel cümle yapısı vardır. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Cümlenin isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi olduğunu anlamak için cümlenin ilk kelimesine bakılır. İlk kelimesi fiil ise fiil cümlesi, ilk kelimesi isim cinsinden bir kelime olursa isim cümlesi olur. Başka bir deyişle, isimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiil ile başlayan cümlelere de fiil cümlesi denir:

İsim cümlesinin 2 temel unsuru vardır: Mübteda ve haber. Mübteda, cümlenin öznesidir. Genellikle isim cümlesinin başında bulunur ve merfu konumdadır. Haber ise cümlenin yüklemidir ve mübtedadan sonra gelir. Haber, mübteda hakkında bilgi veren unsurdur.

Arapça İsim Cümlesinde Müptedanın Özellikleri

 1. İsim cümlesinin ilk unsurudur.
 2. Marifedir. Yani belirlidir.
 3. Merfudur. Yani öznedir.

Arapça İsim Cümlesinde Haberin Özellikleri

 1. Haber tek bir kelime olarak, harf-i cerin mecruru bulunan bir isim olarak ve zarf olarak gelebileceği gibi cümle olarak da gelebilir.
 2. Haber, müptedaya adet ve cinsiyet açısından uyum gösterir. Yani tekil müptedanın haberi tekil olur. Müennes müptedanın haberi de müennes olur.
 3. Haber, mübteda gibi ref durumunda gelir. Ancak harf-i cerli isim, zarf ve cümle olarak geldiğinde ref alameti açıkça görülmez. Ref alametini açıkça göremediğimiz için, “yer itibariyle merfu” anlamında “mahallen merfu” ifadesini kullanırız.
 4. Mübteda gayr-i âkıl cem’i olduğunda, yani akıl sahibi olmayan varlıkların cemisi olduğunda haber müfred-müennes olarak gelir.
 5. Haber tek bir kelime olduğunda şu kaideler geçerlidir:
 • Mübteda önce, haber sonra gelir.
 • Mübteda marife, haber nekra olur.
 • Haber mübtedaya cinsiyet, sayı ve irab açısından uyar.
 1. Haber, harf-i cerin mecruru olan bir isim veya zarf olduğunda haber mübtedadan önce gelebilir. Bu durumda mübteda nekra olur. Cümle Türkçeye, “Bir yerde bir kimse veya bir şey var.” şeklinde tercüme edilir.
 2. Haber bir fiil cümlesi olabilir. Bu durumda mübteda mutlaka başta gelir ve marife olur. Haber konumunda olan fiil ise cinsiyet ve sayı bakımından mübtedaya uyar.
 3. Haber isim cümlesi olarak da gelebilir.

 

İsim Fiiller

0

Lazım mebniler sınıfından Arapçada bazı isimler mazi fiil veya muzari fiil ya da emir fiil olarak kullanılırlar fakat aslında fiil olmadıkları için çekimleri yapılmaz. Bu nedenle lazım mebni kategorisinde değerlendirilirler. İsim fiillerin yapıları ve örnekler isim fiiller başlığı altında ayrıca incelenecektir. Burada bir kaç isim fiil örneği vermekle yetiniyoruz:

مَهْ – yapma!

وَيْ – vay canına, şaşarım!

سُرْعانَ – ne çabuk!

أُفٍّ – bıktım!

آمِينْ – kabul et! öyle olsun!

Diğer lazım mebniler:

 1. Bazı zarflar
 2. Mazi Fiiller
 3. Emr-i Hazır
 4. Şart Edatları
 5. Soru İsimleri
 6. İsim Fiiller
 7. Savtlar (Sesleri taklit eden yapılar)
 8. Bazı Kinayeler

Detaylı olarak lazım mebnileri incelemek için tıklayın >